Privacyverklaring

Privacyverklaring Hedenbosch.nl

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/12/2020. Met het publiceren van deze nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Onze bedrijfsgegevens
Hedenbosch.nl is een handelsnaam van Nanja Toebak Grafisch ontwerp, Hekellaan 22, 5211 LX ‘s-Hertogenbosch. Email: info@hedenbosch.nl Telefoon: 06-39116073 Kvk: 17134503 BTW nummer: NL001785611B49

De Autoriteit Persoonsgegevens
De bezoeker van deze webwinkel heeft het recht online een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt Hedenbosch.nl, en met welk doel
Hedenbosch.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens heeft Hedenbosch.nl van u nodig om de online bestelde artikelen naar u te verzenden. Onderstaande gegevens worden verwerkt met de software van de webwinkel.

– Uw naam en adresgegevens voor verzending van uw bestelling door post- of bezorgdienst.
– Uw emailadres om u in te lichten over de status van uw bestelling en voor de nieuwsbrief als u zicht daarop abonneert.
– Uw telefoonnummer (niet verplicht te verstrekken in bestelproces) voor telefonisch contact.

– De tenaamstelling en nummer van uw bankrekening indien u per bank betaalt.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden opgeslagen op de servers van onze verwerkers, de betaalprovider en ING. De hostingproviders, de betaalprovider en ING zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij deze te verwerken gegevens en hebben verzekerd adequate maatregelen te nemen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Door het gebruik van Google Analytics worden statistieken en gegevens van uw paginabezoeken bij Google opgeslagen. Hedenbosch.nl bevat een like-knop naar Facebook die Facebook abonnees linkt aan onze webwinkel.

Hoe lang bewaart Hedenbosch.nl deze gegevens?
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig. Voor de Belastingdienst zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens tot 7 jaar na het plaatsen van uw order te bewaren.

Het gebruik van cookies
Hedenbosch maakt gebruik van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer accepteert.

Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid

Degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, heeft hier iets over te zeggen. Hij of zij kan een verzoek indienen om de gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te wissen. Als klant heeft u het recht om gegevens in een leesbare vorm opgestuurd te krijgen, zodat ze de mogelijkheid hebben deze naar een andere plek te verplaatsen.

Contactpersoon voor privacyzaken
Hans van der Heijden via info@hedenbosch.nl